Tekstil Endüstrisinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı

Arıtılmış endüstriyel atık suyun endüstriyel süreçte yeniden kullanımı için yerel düzenlemelere uymak üzere arıtma verimliliğini artırmak için mevcut Fiziksel-kimyasal-biyolojik arıtma tesisi ile entegre olarak AMG ICEBT sistemlerini ve ANOC ünitelerinin kullanımı.

Müşterinin sorunları:
  • Tekstil atık suyunda renk giderme
  • Tekstil atık suyunda KOİ giderimi
  • Tekstil atık suyunda pH ayarı

Tekstil üretim fabrikasında atık su işleme tesisinin, arıtılan suyun yeniden üretim sürecinde kullanılması amacıyla geliştirilmesi. 

Önerilen tasarlanmış çözümümüz müşteriye şunları sağlar:

  1. Yatırım Sermayesinde % 60 azalma
  2. İşletme Maliyetinde  %40 azalma
  3. Alan ihtiyacında % 95 azalma
  4. Elektrik tüketiminde % 70 azalma
  5. A sınıfı arıtılmış su garantisi

Müşterimiz, arıtılmış suyun tekstil işlemede yeniden kullanılmasını istedi.

Müşterimizin ham atık suyunun ve  INNPT Nano Teknolojisi ile arıtılmış suyun analizi 

Textile factory wastewater treatment results
Tekstil Fabrikası arıtılmış atıksu arıtma test sonuçları

Message Us on WhatsApp