1.Bir metreküp atıksu için arıtma maliyeti nedir?
Maliyet üç ana kategoriye ayrılabilir

 • Geleneksel AAT’den % 40 daha az işletme maliyeti
 • Elektrik: INNPT teknolojisi, üçüncül arıtma için 0,3 kw / m3 kullanır
 • INNPT 0,10 USD / m3’ten daha düşük maliyetli nano katkı ürünüdür

2.Nano katkı maddeleri yerel pazarda mevcut mu?

 • INNPT nano katkı maddeleri, Mısır’da büyük miktarlarda bulunan yerel kil, Kaolin, kireç ve bentonitten yapılır. Biz malzeme tedariği için 25 yıl gibi uzun vadeli sözleşme yapmaya hazırız

3.Bu teknolojinin kullanılmasının çevre üzerinde herhangi bir etkisi var mı?

 • Nanoteknoloji, malzemeleri atomik ve moleküler kullanımla işleyen bir bilimdir ve nanometrede bir milimetrenin milyonda biri olarak ölçülür. Nanoteknoloji, tıp, ilaç, gıda ve enerji gibi çeşitli uygulamalarda verimlilik ve yüksek güvenlik oranlarıyla kullanılmıştır. Özellikle su arıtma ve sanitasyonda nanoteknoloji, su, toprak, hava, iklim ve çeşitli doğal kaynakların fiziksel ortamının herhangi bir elementinde veya bitkinin biyolojik ortamındaki elementlerde doğrudan ve dolaylı değişiklikler yapmadan kirleticileri yok etme yeteneğine sahiptir. Hayvan, toprak, su veya sosyal çevrenin unsurları yaşam tarzları, kültür, inanç, gelenekler, insan sağlığı, hayvanlar, bitkiler ve canlılarda birey ve toplulukların etkilenmesinden muhafaza eder. Su ve çamur üzerindeki testlerimiz, INNPT teknolojisinin kullanımı nedeniyle toksik bir etki olmadığını göstermektedir. Ayrıca test sonuçları, arıtılmış suyun patojenik bakterilerden arınmış olduğunu ve endüstriyel atık sudaki ağır metallerin çevre ile ilgili yasaların izin verdiği sınırlar içinde olduğunu göstermektedir. 

4.Peki ya üretilen çamur? Güvenli mi ?

 • Üretilen çamuru, çamurun patojenik bakteriler, nematod ve helmint içermediğini ve ayrıca yüksek fosfor, potasyum ve azot değerleri içerdiğini Mısır Ulusal Tarım Araştırma Merkezi’nde yaptığımız testte tespit ettik.

5.Atık sudaki kirliliğin ve ağır metallerin çıkarılmasının üretilen çamur üzerinde etkisi nedir?

 • Ağır elementlerin toprak üzerindeki etkisi, nano katkı maddesi kullanılarak arıtılan çamur üzerinde testler yaparak araştırılmıştır. Ulusal Tarımsal Araştırma ve Çevre Birimi’nin tesis raporu gösteriyor ki , Mısır kanunlarına göre izin verilen toprakta çözünen ağır metallerin değerleri aşılmadan, gübrelemede arıtılmış çamurun kullanılmasına imkan tanıyacak şekilde, arıtmanın ağır elementlerin emilemez bir görüntüye dönüştürülmesine yol açtığı tespit edilmiştir.
 • Arıtılmış çamurun tarım için kullanılan topraklardaki kümülatif etkisi araştırılmıştır. Önceki rapora göre, açıkça görülüyor ki gübrelemede arıtılmış çamur kullanımı 20 yıl boyunca 10 ton / dönüm / yıl kullanımda güvenlidir ve 200 yıl boyunca en yüksek oran izin verilen limitlerin % 0.566’ını aşmaz.  Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi EPA “ABD Çevre Koruma Ajansı” nın gereklilik ve sınırlarına uygun olarak izin verilen sınırların tarım arazisindeki ağır metallerin 10 ton / dönüm / yıl oranında toplam konsantrasyonunu görebiliriz:

 

6.INNPT teknolojisinin ek veya özel güvenlik önlemlerine ihtiyacı var mı?

 • INNPT teknolojisi, OSHA’ya göre atık su arıtma sistemleri için gereken güvenlik önlemlerinin ve izinlerinin aynısına ihtiyaç duyar
7.Biyolojik tesisin iyileştirilmesi veya genişletilmesi için INNPT teknolojisini devreye sokmamız durumunda mevcut tesislerde havalandırma tanklarının kullanımı nasıldır ?
Havalandırma tankları, DO değerini arttırmak ve arıtma sürecinde cilalama aşaması olarak kullanılacaktır.
 
Mısır’da INNPT uygulama sonuçları
 
MISIR üzerindeki iki yılı aşkın yukarıdaki sonuçlara göre bir saat içinde şunu elde edebiliriz:
 • KOİ giderme verimlilik bahsi. % 85:% 99. . bir dizi için 175 ppm: 1563 ppm
 • BOİ giderme verimlilik bahsi % 90:% 99. . kirlilik aralığı için 75 ppm: 907 ppm
 • TSS giderme verimliliği bahsi % 88:% 98…  48 ppm kirlilik aralığı için: 620 ppm
 • Sülfit giderme verimliliği bahsi. % 71:% 100….. 0,46 ppm: 16 ppm kirlilik aralığı için
 • Yağ ve Gres giderme verimliliği bahsi. % 95:% 98. 0.02 ppm: 101 ppm kirlilik aralığı için
 • Toplam Nitrojen giderimi verimliliği bahsi. % 22 : % 75. 16 ppm kirlilik aralığı için: 56 ppm

Garanti politikamız nedir?

AMG Enviro LLC, yüksek standart kalitesini karşılamak için su kalitesini garanti eder.

Yurtdışında tesis yapıyor musunuz ?

Evet, tesislerimizi inşa etmeye ve teknolojiyi diğer ülkelere aktarmaya hazırız.

Müşteri hizmeti servisiniz var mı?

Elbette! Samimi ve bilgili müşteri hizmetleri temsilcilerimiz 7/24/365 sorularınızı cevaplamak için mevcuttur.

Message Us on WhatsApp