ODUN KÖMÜRÜ ÜRETİMİ

Biyokütleden, tarım atıklarından ve ağaç kesiminden mangal için odun kömürü üretiyoruz ve teknolojimiz, toprak yığınları adı verilen geleneksel yöntemi kullanarak çevreyi yok eden sera gazı emisyonlarının oluşumunu engelliyor

Piroliz ve gazlaştırma işlemi için yeni buluşumuzu kullanarak odun kömürü üreterek, kontrollü üretilen gazları enerji ve elektrik üretiminde kullandığımız için CO, CH4, H2’nin havaya salınmasını engeller. 

Message Us on WhatsApp