INNPT TEKNOLOJİSİ

Atıksu Arıtımı İçin Entegre Çözüm! 

INNPT Teknolojisi Nedir ? 

INNPT, atık suya ilave edildiğinde eş zamanlı ve sonuç alıcı etkisi olan dört farklı seçilmiş bileşikten geliştirilmiş inovatif bir katkı maddesidir. Birinci bileşik, çözünür aktif bileşiği hedef alır ve eylemsiz bileşiğe dönüştürür, sonrasında ikinci bileşik bu eylemsiz bileşiği yüklü bir tabaka ile kaplar. Üçüncü bileşik, en son kaplanmış olan eylemsiz bileşiği yakalamak için zıt bir yük ağı oluşturur. Bu mekanizmalar, karıştırma ve çökeltme fazı sırasında zamanla kümelenen geniş ve ağır topaklar oluşturur ve bu da asılı kalan parçacıkların hızla çökelmesine ve bunların bertarafında yüksek verimliliğe yol açar. Dördüncü bileşik, yüksek oranda oksitlenmiş bileşiktir, çözünür organik maddeleri ve mevcut mikroorganizmaları / patojenleri oksitler, çözünür organik kirleticilerin yüksek oranda bertarafı için doğrudan etki eder.

INNPT NANO TEKNOLOJİ PATENTLERİ

INNPT -HMR

 •  20 K m2 / gram ile nano kompozit bir malzemedir
 • COD, BOD, TSS, P, N Ağır Metaller için atık su kirleticileri bertaraf maddesi 
 • Nano ölçekte madde ayrıştırma
 • Oksitleyici malzeme
 • Yüksek oranda yük taşıyan adsorban malzeme

INNPT – 3S 

 • Çamur Pastörizasyonu ve Patojenik bakterilerin tamamen uzaklaştırılması.
 • Ağır Metallerin Çökeltilmesi
 • Mevcut tesislerin verimliliğini ve kapasitesini artırma
 • Çamurdaki Azot ve Fosforun geri kazanımı.
 • Arıtılmış çamurda Potasyum % oranını arttırma
 • Çamurun EPA yönetmeliklerine ve sınıf kısıtlamalarına uymasını sağlar

INNPT -CPU 

 • INNPT nano teknolojisi ile çalışan atıksu arıtımı için bir Kompakt İşlem Ünitesidir
 • INNPT CPU evsel atık su için üçüncül arıtma seviyesi sağlar.
 • INNPT CPU% 85 ile% 99.8 arasında verimlilik aralığında ağır metaller, renk, Azot, Fosfor, COD, BOD, TSS, Bulanıklık ve Petrol giderimi sağlar

 

INNPT Nano Teknolojisi Eşsiz Özellikleri

ampul

Bilgi 

 • Nano malzeme ve nano kompozitler kullanarak atık su arıtımında benzersiz uzmanlık
 • INNPT nano malzeme ve nano kompozitlerin kullanılması atık sudaki birçok kirleticinin uzaklaştırma verimliliğini artırır
 • INNPT Nano malzeme ve nano kompoziti, atık su arıtma işleminden istenen sonuçları elde etmek için bir işlemde çok fazla koagülant ve flokülant ile karıştırılabilir.

Entegrasyon

 • Atık su arıtma tesisi teknolojilerinin çoğuyla entegre olmaya hazır
 • INNPT teknolojisinin mevcut biyolojik tesisler ile entegrasyonu sırasında  ne biyolojik süreç etkilenir ne de mikroorganizma ölür
 • INNPT teknolojisi ile entegrasyon, çamur kalitesini artırır, tesisteki septik çamurun önlenmesini sağlarken, üretilen çamurun hacim olarak biyolojik çamurun % 50’si kadar sıkıştırılmasını sağlar

İşlem Garantisi

 • Üçüncül arıtma sınırlarına uygun atık kalitesi
 • Yanlız INNPT Teknoloji tesisi kurulumu veya INNPT teknolojisini mevcut AAT ile entegre etmek, tüm proses verimliliğini artırmak veya tesis kapasitesini arttırmak için işlem gözaltı süresini azaltmak veya ağır metalleri endüstriyel işlemden çıkarmak ve ayrıca tesisi atık sudan fosfor ve azot gidererek üçüncül arıtma seviyesine yükseltmek için kullanılabilir. 
YG Yatırım Getirisi
 • DÜŞÜK SERMAYE KULLANIMI VE OPERASYON MALİYETİ
 • % 40 daha az sermaye kullanımı
 • % 90 daha az arazi gereksinimi
 • % 50 daha az çamur üretimi

Esnek İşlem Anahtarı

 • Toplu / kesintisiz işlem süreci
 • Kirleticilerin konsantrasyonuna göre uyarlanabilir
 • PLC ve manuel kontrol sistemi
Çoklu Uygulama Sektörleri
 • Evsel
 • Endüstriyel (Tekstil, PETROL, Gıda, İlaç, Halı ve Tabakhaneler)
Treated wastewater with INNPT Mobil truck

INNPT AVANTAJLARI

Çevresel Hususlar
 • Biyo katılarda güvenli bir şekilde iyileşirme ve fosfor ve azotun uzaklaştırılması
 • Kokusuz çalışma
 • % 50 daha az çamur hacmi
Verimlilik
 • INNPT teknolojisi arıtma yöntemimiz, evsel ve endüstriyel atık sular için AB standardı ve ABD standardı ile uyumludur.
 • kirleticilerin% 85-95 arasında giderimini garanti ediyoruz 
Düşük Maliyetli
 • Geleneksel tesis maliyetinden minimum % 40 daha az maliyetlidir
 • Geleneksel teknolojilerden % 25 daha az operasyon maliyeti vardır
 • % 40 daha az elektrik tüketir
Mümkün Olduğunca Kısa Süre
 • 6:12 ay içinde inşa süresi
 • Su dolma süresi en fazla 1 saat
 • üçüncül arıtma kalitesi
Yeniden Kullanım Konsepti
 • INNPT teknolojisi, tarım ve sanayi sektörlerinde yeniden kullanıma hazır arıtılmış su üretir
Message Us on WhatsApp