3S

Komple çamur stabilizasyonunu verimli bir şekilde yaparak günümüzde kullanılan yaygın yöntemleri ve teknolojiyi aşan;  çevre dostu bir kanalizasyon, çamur stabilizasyon yöntemi olan Nano parçacıklı, alkali katkı maddesidir.
 
Çamur stabilizasyonunda ECO-3S Kullanmanın Avantajları: 
 
  • Çamur Pastörizasyonu ve Patojenik bakterilerin tamamen uzaklaştırır.
  • Ağır Metalleri Giderir
  • Mevcut tesislerin verimliliğini ve kapasitesini artırır
  • Çamurdaki Azot ve Fosforu geri kazandırır
  • Çamur arıtmada Potasyum yüzde oranını artırır
  • Amerikan EPA yönetmeliklerine ve kısıtlamalarına uygun A sınıfı gübre için arıtılmış çamur üretir
  • Çamur stabilizasyonu için hızlı ve verimli teknoloji :

–  Kuruma süresinden 3 saate kadar tasarruf edin
– 3 gün içinde A sınıfı gübre oluşturun
– Ağır metallerden toprağı koruyun
– Patojenik bakterilerden toprağı koruyun

Eco-3S nereye uygulanır?
 
Kalınlaştırıcı yerine
Mekanik Susuzlaştırma Sistemi yerine
Polimer Yerine
 

3S

sludge as fertilizer

Komple bir atıksu arıtımı için etkin bir şekilde 30 dakika içinde evsel atık sudaki üçüncül arıtma verimliliğini arttıran  bir Nano Parçacıklı Alkali Katkı Maddesidir.

Atıksu arıtımında ECO-DNP kullanımı % 99’a kadar TSS, BOİ ve KOİ giderimini geliştirir. Asidik boyaların giderilmesi, Fosfor ve Azot Geri Kazanımı, Koku Kontrolü kazandırır

Farklı kirleticilerin giderilmesini ve patojenik bakteri verimliliğini artıran su pastörizasyonu sağlar

Mevcut tesislerin verimliliğini ve arıtılmış atık su kalitesini artırır

Message Us on WhatsApp