Halı Fabrikasında Arıtılmış Atık Suyun Yeniden Kullanımı

Arıtılmış endüstriyel atık suyun endüstriyel proses veya sulama amaçlı yeniden kullanımı için yerel düzenlemelere uymak üzere arıtma verimliliğini artırmak için mevcut Fiziksel-kimyasal biyolojik arıtma tesisi ile entegre olarak AMG ICEBT sistemleri ve ANOC ünitelerini kullanmak.

 

Önerilen tasarlanmış çözümümüz müşteriye şunları sağlar: –

  1. Yatırım Sermayesinde % 60 azalma
  2. Operasyon maliyetinde % 2- 40 azalma
  3. Alan ihtiyacında % 95 azalma
  4. Elektrik tüketiminde % 70 azalma
  5. A Sınıfı arıtılmış su garantisi

Halı üretim fabrikası atık su işleme tesisinin yeniden üretim sürecinde yeniden kullanılmak üzere üretilen atık suyu arıtması için iyileştirilmesi

Müşterimiz, kazanı arıtılmış suyla besleyerek RO sisteminde kullanabilmek için arıtılmış suyun kullanılan kuyu suyuyla aynı karakterde olmasını istedi.

 

Müşterimizin INNPT Nano Teknolojisi ile ham atık su analizi ve arıtılmış su

 

carpet-factory-treated-wastewater-test-results

 

 

Halı Fabrikası Arıtılmış Su Test Sonuçları
Message Us on WhatsApp