Gıda İşleminde SBR AAT'nin Geliştirilmesi

AMG ICEBT sistemleri ANOC birimleri, üçüncül arıtma yönetmeliğinin gereklerini karşılamak için SBR biyolojik arıtma tesisini geliştirdi. 

Arıtılmış endüstriyel atık suyun endüstriyel proses veya sulama amaçlı yeniden kullanımı için yerel düzenlemelere uymak üzere arıtma verimliliğini artırmak için mevcut Fiziksel-kimyasal biyolojik arıtma tesisi ile entegre olarak AMG ICEBT sistemleri ve ANOC üniteleri kullanılır.

Önerilen tasarlanmış çözümümüz müşteriye şunları sağlar: –

  1.  Yatırım Sermayesinde % 60 azalma
  2. Operasyon maliyetinde % 2- 40 azalma
  3. Alan ihtiyacında % 3- 95 azalma
  4. Elektrik tüketiminde % 70 azalma
  5. A Sınıfı arıtılmış su garantisi

SBR plant

 AMG ICEBT sistemleri ANOC birimleri, üçüncül arıtma yönetmeliğinin gereklerini karşılamak için SBR biyolojik arıtma tesisini geliştirdi. 

Gıda işleme tesisinin, tasarlanmış değerlerinin üç katı yüksek büyüklükteki kirleticileri arıtmak için iyileştirilmesi

Müşterimizin mevcut sistemi, arıtma ünitelerinin mevcut performansı ve daha fazla reaktör ve atık su arıtma ünitesi inşa etmek için yeni büyük araziye ihtiyaç duymadan tesisini üçüncül arıtma seviyesine getiren önerdiğimiz çözüm

Müşterimizin ham atık su analizi 

  Parametreler  Birim  Inlet
  Ph.  —  6 – 6.56
  Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOİ  mgO2/l  6325 – 11024
  Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOİ  mgO2/l  3025 – 5115
  Tooplam Askıda katı Madde TSS  mg/l  2530 – 6186
  Toplam nitrojen  mg/l  55 – 600
  Toplam fosfor  mg/l  15 – 38.5
  Yağ ve gres  mg/l  280 – 456

Hedeflenen atık su kalitesi

ParametrelerUnitsMinisterial Decree
Sıcaklık°C43
pH6 — 9.5
KOİmgO2/l1100
BOİmgO2/l600
TSSmg/l800
TDSmg/l
TKNmg/l100
Phenolmg/l0.05
Toplam Pmg/l25
Çözünür Hidrojen Sülfürmg/l10
FOGmg/l100
Çökelmiş katılar 10 dkml /l8
Çökelmiş Katılar 30 dkml /l15

Tasarlanan atık su kriterlerimiz:

ParametrelerBirimFinal
Ph. 7
 Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOİmgO2/l36
Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOİmgO2/l23
Toplam Askıda Katı Madde TSSmg/l3
Toplam nitrojenmg/l3
Toplam fosformg/l0.1
Yağ ve Gresmg/l1
Message Us on WhatsApp