INNPT Nano Teknolojisine sahip Mobil Atık Su Arıtma Tesisi
Image is not available

Unique solution worldwide

Unique solution worldwide

Dünya Çapında Benzersiz Teknoloji

Biyolojik Tesiste INNPT Nano Teknolojisi ile Yüksek Kaliteli Atıksu Arıtımı
Image is not available

INNPT teknolojisi sayesinde tesis kapasitesi 5000 m3/ gün den 30.000 m3/gün e kadar çıkabilir

INNPT Nano Teknolojisi ile Endüstriyel Atık Su Çözümleri
Image is not available

Efficient Solutions, Substantially Recovery Results

Efficient Solutions, Substantially Recovery Results

Etkili çözümler, Yüksek Geri Dönüşüm Oranları

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Atıksu Arıtımı İçin Entegre Çözüm! 

INNPT Teknolojisi Nedir ? 

INNPT, atık suya ilave edildiğinde eş zamanlı ve sonuç alıcı etkisi olan dört farklı seçilmiş bileşikten geliştirilmiş inovatif bir katkı maddesidir. Birinci bileşik, çözünür aktif bileşiği hedef alır ve eylemsiz bileşiğe dönüştürür, sonrasında ikinci bileşik bu eylemsiz bileşiği yüklü bir tabaka ile kaplar. Üçüncü bileşik, en son kaplanmış olan eylemsiz bileşiği yakalamak için zıt bir yük ağı oluşturur. Bu mekanizmalar, karıştırma ve çökeltme fazı sırasında zamanla kümelenen geniş ve ağır topaklar oluşturur ve bu da asılı kalan parçacıkların hızla çökelmesine ve bunların bertarafında yüksek verimliliğe yol açar. Dördüncü bileşik, yüksek oranda oksitlenmiş bileşiktir, çözünür organik maddeleri ve mevcut mikroorganizmaları / patojenleri oksitler, çözünür organik kirleticilerin yüksek oranda bertarafı için doğrudan etki eder.

Kimyasal Destekli Entegre Biyolojik Arıtma Sistemleri İhtiyacı

Ortadoğu ve Afrika’nın yanı sıra Körfez bölgesi ve kalkınmakta olan ülkelerdeki belediyelerin çoğunda atık su için yüksek arıtma sistemlerine duyulan ihtiyaç, arıtma süreçlerini optimize etmek, mevcut tesislerin üzerinde kapasiteye ulaşmak ve operasyon maliyetini en aza indirmek için yeni tesisler inşa etme konusunda baskı oluşturmaktadır; ki bu iyileştirme ihtiyacına neden olan yoğun akış yılın kış mevsimine denk gelmektedir.

Bu konu endüstriyel atık su arıtma tesislerinde odaklanılan konudur. Bu iyileştirme baskısı pek çok tesiste birincil durultma konusunda yeni istekler meydana getirmiştir.

AMG ICEBT Nedir?

AMG ICEBT SİSTEMLERİ  ( Kimyasal Destekli Entegre Biyolojik Arıtma Sistemleri ) evsel ve endüstriyel sektörlerde üçüncül atıksu arıtma için gerekli olan yüksek akış hızlarını  ve bertaraf verimliliğini karşılamak için , Ardışık Kesikli Reaktör, Aktif Çamur, Geniş Havalandırma Sistemleri gibi biyolojik arıtma sistemleri ile nano kompozit madde kullanan kimyasal destekli arıtma teknolojisini birleştiren entegre bir atıksu arıtma sistemidir.

Kombine Kanalizasyon Taşmaları İçin Arıtma Teknolojileri

AMG ICEBT SiSTEMLERİ şunlara olanak sağlar :

  1. Normal kanalizasyon taşması, kombine kanalizasyon taşmaları ve yağmur suyu arıtma sistemlerinde kapsamlı uygulama
  2. Belediyeler için kombine kanalizasyon taşma olaylarının sayı ve sıklığını azaltmak ve uzak ıslak hava arıtma tesislerinden kaçınmak,
  3. Belediyeler için kanalizasyon toplama/iletim sistemlerinin kapasitesini arttırarak tüm akışları atıksu arıtma tesisine taşımak ve mevcut tesisleri tasarım kapasitesini en az 8 katına çıkararak iyileştirmek
  4. Sistemden arıtılmamış atık su tahliyesini azaltmak

Atık Su Arıtma Teknolojisinde Benzersiz İnovasyon

INNPT MOBIL TESİS İŞLEM DİYAGRAMI

Normalde sürekli çalışma için dolum süresi 15 dakikadır.
Kesintili işlem operasyonunda ise bir saate kadar sürebilir

1.Bir metreküp atıksu için arıtma maliyeti nedir?
Maliyet üç ana kategoriye ayrılabilir

  • Geleneksel AAT’den % 40 daha az işletme maliyeti
  • Elektrik: INNPT teknolojisi, üçüncül arıtma için 0,3 kw / m3 kullanır
  • INNPT 0,10 USD / m3’ten daha düşük maliyetli nano katkı ürünüdür

2.Nano katkı maddeleri yerel pazarda mevcut mu?

  • INNPT nano katkı maddeleri, Mısır’da büyük miktarlarda bulunan yerel kil, Kaolin, kireç ve bentonitten yapılır. Biz malzeme tedariği için 25 yıl gibi uzun vadeli sözleşme yapmaya hazırız

3.Bu teknolojinin kullanılmasının çevre üzerinde herhangi bir etkisi var mı?

  • Nanoteknoloji, malzemeleri atomik ve moleküler kullanımla işleyen bir bilimdir ve nanometrede bir milimetrenin milyonda biri olarak ölçülür. Nanoteknoloji, tıp, ilaç, gıda ve enerji gibi çeşitli uygulamalarda verimlilik ve yüksek güvenlik oranlarıyla kullanılmıştır. Özellikle su arıtma ve sanitasyonda nanoteknoloji, su, toprak, hava, iklim ve çeşitli doğal kaynakların fiziksel ortamının herhangi bir elementinde veya bitkinin biyolojik ortamındaki elementlerde doğrudan ve dolaylı değişiklikler yapmadan kirleticileri yok etme yeteneğine sahiptir. Hayvan, toprak, su veya sosyal çevrenin unsurları yaşam tarzları, kültür, inanç, gelenekler, insan sağlığı, hayvanlar, bitkiler ve canlılarda birey ve toplulukların etkilenmesinden muhafaza eder. Su ve çamur üzerindeki testlerimiz, INNPT teknolojisinin kullanımı nedeniyle toksik bir etki olmadığını göstermektedir. Ayrıca test sonuçları, arıtılmış suyun patojenik bakterilerden arınmış olduğunu ve endüstriyel atık sudaki ağır metallerin çevre ile ilgili yasaların izin verdiği sınırlar içinde olduğunu göstermektedir. 

4.Peki ya üretilen çamur? Güvenli mi ?

  • Üretilen çamuru, çamurun patojenik bakteriler, nematod ve helmint içermediğini ve ayrıca yüksek fosfor, potasyum ve azot değerleri içerdiğini Mısır Ulusal Tarım Araştırma Merkezi’nde yaptığımız testte tespit ettik.
Message Us on WhatsApp