Kimyasal Destekli Entegre Biyolojik Arıtma Sistemleri İhtiyacı

Ortadoğu ve Afrika’nın yanı sıra Körfez bölgesi ve kalkınmakta olan ülkelerdeki belediyelerin çoğunda atık su için yüksek arıtma sistemlerine duyulan ihtiyaç, arıtma süreçlerini optimize etmek, mevcut tesislerin üzerinde kapasiteye ulaşmak ve operasyon maliyetini en aza indirmek için yeni tesisler inşa etme konusunda baskı oluşturmaktadır; ki bu iyileştirme ihtiyacına neden olan yoğun akış yılın kış mevsimine denk gelmektedir.

Bu konu endüstriyel atık su arıtma tesislerinde odaklanılan konudur. Bu iyileştirme baskısı pek çok tesiste birincil durultma konusunda yeni istekler meydana getirmiştir.

AMG ICEBT Nedir?

AMG ICEBT SİSTEMLERİ  ( Kimyasal Destekli Entegre Biyolojik Arıtma Sistemleri ) evsel ve endüstriyel sektörlerde üçüncül atıksu arıtma için gerekli olan yüksek akış hızlarını  ve bertaraf verimliliğini karşılamak için , Ardışık Kesikli Reaktör, Aktif Çamur, Geniş Havalandırma Sistemleri gibi biyolojik arıtma sistemleri ile nano kompozit madde kullanan kimyasal destekli arıtma teknolojisini birleştiren entegre bir atıksu arıtma sistemidir.

Kombine Kanalizasyon Taşmaları İçin Arıtma Teknolojileri

AMG ICEBT SiSTEMLERİ şunlara olanak sağlar :

 1. Normal kanalizasyon taşması, kombine kanalizasyon taşmaları ve yağmur suyu arıtma sistemlerinde kapsamlı uygulama
 2. Belediyeler için kombine kanalizasyon taşma olaylarının sayı ve sıklığını azaltmak ve uzak ıslak hava arıtma tesislerinden kaçınmak,
 3. Belediyeler için kanalizasyon toplama/iletim sistemlerinin kapasitesini arttırarak tüm akışları atıksu arıtma tesisine taşımak ve mevcut tesisleri tasarım kapasitesini en az 8 katına çıkararak iyileştirmek
 4. Sistemden arıtılmamış atık su tahliyesini azaltmak
AMG ICEBT SİSTEMLERİ arıtma performansını arttırır !
 1. AMG ICEBT Sistemleri, TSS, KOİ, BOİ,S,P,Nitrojen gibi atık su kirleticilerini verimli şekilde arıtmayı garanti ederek tesisin kapasite aşım sorunlarını çözer
 2. Atık su arıtma tesisinde birincil arıtmanın aşağı akışında biyolojik arıtma işleminin performansına taşmanın etki etmesini önler 
 3. maintain sufficient process capacity  for primary clarifiers  by keeping the biological process be able to  fully oxidize the COD load discharged from the primary clarifiers.
 4. Biyolojik sürecin birincil durultuculardan boşaltılan KOİ yükünü tamamen oksitleyebilmesini sağlayarak birincil durultucular için yeterli işlem kapasitesini korumak.
AMG ICEBT SİSTEMİ Tasarım Süreci
 1. Toplam askıda katı madde, biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, fosfor, sülfat ve toplam nitrojen dahil olmak üzere atık suyundaki kirleticilerin ayrıştırılma oranı kontrol edilir
 2. Biyolojik arıtma sürecine uygun olarak Fosfor,Azot ve BOİ ‘nin yeterli konsantrasyonlarını sunar
 3. ABD, Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinde üçüncül arıtma seviyesine uyumlu olmak için en iyi arıtma verimliliğini sağlar 
AMG ICEBT SİSTEMLERİ atıksu arıtma verimliliğini nasıl geliştirir ? 

AMG ICEBT SİSTEMLERİ toplam askıda katı madde ve BOİ giderimini, şunları yaparak iyileştirir :

 • partikül boyutunu arttırarak
 • koloidal partikülleri “yerleşebilir” boyuttaki partiküller ile birleştirerek veya bir araya getirerek çökelme hızının arttırılması. Koagülasyon ve flokülasyon tipik olarak AMG ICEBT Sistemlerinin kullanımıyla ilişkilidir
AMG ICEBT SİSTEMLERİ Karıştırma Tasarım Hususları 
 1. Hızlı karıştırma ve flokülasyon tesisleri ile ilişkili olarak enerji girdisinin dikkate alınması
 2. Daha büyük partikül boyutlarında işlem sonuçları
 3. Nano kompozitlerimizin kullanımıyla sedimantasyon sürecinin performansını artırmak
 4. Organik karbon için % 60’tan % 80’e ve askıda katı maddeler için% 90’dan% 95’e birincil sedimantasyon verimliliğini artırma
 5. Çökelebilir boyuttaki parçacıkların oranını arttırmak. AMG Nano kompozit işleme ile 0,1 mm’ye kadar küçük parçacıklar çökeltme yoluyla atık sudan uzaklaştırılabilir
AMG ICEBT SİSTEMLERİ daha az hacimde çamur üretir !
 1. Üretilen çamur daha sıkıştırılmış haldedir
 2. koagülasyon eklentisi,çamurun yeniden dolaşımı,hızlı çökelme süreci veya yüksek oranda filtrasyon sistemi olarak ICEBT kompozitlerini içeren Yüksek Oranda Durulaştırma’ya işaret eden AMG Dens çamur işlemi ile üretilen çamurun geri dönüşümü 
 3. Atık suyun içinde bulunan katılar, partikül yoğunluğunu ve çökelme hızlarını artırmak için geri dönüştürülür – bu, atık su arıtımında kullanılan katkı maddelerinin miktarını azaltmamızı sağlarken, atık su kirleticileri için daha yüksek temizleme verimliliği elde etmemizi sağlar.
Fosfor ve Nitrojen Geri Dönüşümü 

AMG ICEBT SİSTEMLERİ şunları geri kazanmak için de kullanılır :

 1. Besin kontrolü için fosfor ve çökmüş çamurun içinde nitrojen
 2. Zehir kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için ağır metalleri giderir
 3. Daha düşük koku emisyonları için hidrojen sülfidi giderir
AMG ICEBT SİSTEMLERİ arıtma yaklaşımı mevcut bir tesiste güçlendirici olarak dikkate alınıyor 

 

Play Video
Message Us on WhatsApp